Politica de confidentialitate

 1. INFORMAȚII GENERALE

În prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți afla cum utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru www.leasing-autoutilitare.ro

Considerăm că este important să vă informăm despre modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale pe care le împărtășiți cu noi.

 1. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu ocazia înregistrării pe site-ul nostru vom colecta date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, date de localizare, identificatori online etc.

 1. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul de date Automania World Business, cu sediul în Slatina, Str. Basarabilor 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/37/2018, având codul de înregistrare fiscală RO 38702932
.

Vă rugăm să ne transmiteți solicitările dumneavoastră referitoare la exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal prin e-mail, la următoarea adresă: automaniawb@gmail.com .

 1. CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când vă creați un cont de utilizator/ client al site-ului www.leasing-autoutilitare.ro.

Ca vizitator, nu trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a putea utiliza acest site-ul www.leasing-autoutilitare.ro. Însă, acest site colectează informații standard de autentificare pe internet, cum ar fi adresa IP, tipul de browser și limba, timpii de acces etc. Pentru a ne asigura că site-ul este bine gestionat și pentru a facilita o navigare îmbunătățită, noi sau furnizorii noștri de servicii putem utiliza cookie-uri. Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul modulelor cookies, vă rugăm să accesați Politica cookies.

În situația în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse decât cele enumerate anterior sau menționate în prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom contacta pentru a vă anunța că vă prelucrăm datele, dacă această acțiune nu este disproporționată sau prejudiciabilă.

 1. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Datele personale colectate despre dumneavoastră se referă la date de identificare (nume, prenume), precum și la date de contact (adresă, e-mail, număr de telefon).

ACTIVITATEA

 • Crearea unui cont de utilizator pe site 

SCOPUL

 • Pentru a vă crea un cont de utilizator pe site-ul nostru, vor fi necesare anumite date cu caracter personal, în vederea identificării dumneavoastră

TIPURILE/CATEGORIILE DE DATE

 • nume, prenume
 • e-mail

TEMEIUL JURIDIC

Consimțământul dumneavoastră –Art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016

 1. CUI DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Automania World Business nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care Automania World Business este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate partenerilor/ furnizorilor de servicii (de transport, curierat, instalații, IT etc), care acționează ca persoane împuternicite de Automania World Business. Aceștia se obligă să respecte instrucțiunile furnizate de operatorul de date, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste informații sunt transmise/stocate și procesate în România în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, respectiv pentru a vă putea răspunde la solicitări.

În cazul în care utilizați plata cu cardul de debit sau credit, detaliile cardului (număr, data eliberării, cod de securitate, titularul cardului) pe care îl folosiți pentru plata on-line a cumpărăturilor de pe site-ul nostru nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către Automania World Business. Dacă alegeți la metoda de plată ”cardul de debit sau credit”, după ce ați citit și acceptat Termenii și condițiile site-ului, apăsând pe butonul ”Finalizează comanda”, înțelegeți și acceptați faptul că veți fi redirecționat către pagina procesatorului de plăți cu cardul, din acest moment fiind aplicabile prevederile politicii PayU de confidențialitate pentru prelucrarea datelor introduse în interfața acestuia – https://romania.payu.com/declaratie-de-confidentialitate/.

 

 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru sau aveți un cont pe acesta.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, datele cu caracter personal nu vor mai fi stocate nici în situația în care solicitați ștergerea contului.

După ștergerea contului dumneavoastră, datele cu caracter personal colectate vor fi șterse în termen de 30 de zile.

 

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

8.1. dreptul de acces la datele prelucrate

Aveți dreptul să știți dacă vă utilizăm sau vă stocăm datele cu caracter personal. Acest drept se poate exercita prin solicitarea unei copii a datelor, cunoscută în mod obișnuit ca făcând o „solicitare de acces la date”. În acest caz vom furniza o copie a datelor dumneavostră cu caracter personal. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavostră ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. 

8.2. dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

În acest sens vă vom solicita următoarele informații:

 • Să ne precizați datele inexacte sau incomplete;
 • Să ne explicați cum ar trebui să corectăm datele;
 • Dacă este posibil, să ne faceți dovada inexactității datelor.

8.3. dreptul de portabilitate

Aveți dreptul de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

8.4. dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept nu este unul absolut și este aplicabil în următoarele situații:

 • Datele nu ne mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
 • V-ați retras consimțământul (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul retragerii);
 • Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;

 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

8.5. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor

Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea să ne solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră în niciun fel și doar să le stocăm până când primim o altă solicitare de la dumneavoastră:

 • Ați solicitat rectificarea datelor, până la corectarea acestor date;

 • V-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale;

   

 • Ne-ați solicitat să vă oferim anumite date pentru apărarea unui drept.

8.6. dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor personale în anumite circumstanțe. Dacă în urma analizării cererii și a efectuării unui test de echilibru, din motive legitime, nu putem da curs solicitării, vă vom transmite decizia noastră, motivată.

Dacă obiecția este absolută sau mai presus de interesele noastre, vom opri prelucrarea datelor personale pentru utilizarea la care v-ați opus.

8.7. dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat

În vederea exercitării dreptului dumneavoastră de retragere, puteți folosi butonul de dezabonare de la newsletter.

8.8. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Acest drept va conferă posibilitatea de a sesiza autoritățile competente atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

9. CUM SECURIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Automania World Business ia în serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;

avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;

efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;

efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;

instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.

Politica de confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Automania World Business, după cum va fi necesar.

Parcul de autoutilitare second-hand, Leasing Autoutilitare, comercializeaza autoutilitare rulate prin finantare leasing pentru persoanele juridice cat si persoanele fizice. Ne ocupam de tot procesul de vanzare, întocmirea documentaţiei în vederea finanţării, inclusiv întocmirea documentelor in vederea obtinerii numerelor de înmatriculare provizorii şi definitive. Dorim sa fim un etalon de corectitudine pentru clientul final si un garant pentru clientii nostrii.
function l36wpf_anpc() { $html = '
Solutionarea Alternativa a Litigiilor
Solutionarea Online a Litigiilor
'; return $html; } add_shortcode('l36wpf_anpc', 'l36wpf_anpc');
Copyright © 2024. All rights reserved.